Hỏi Đáp

Hướng dẫn sử dụng Sơn Vision

1Hướng dẫn sử dụng 1
Thi công sơn NextBuild chỉ khác biệt duy nhất với Sơn nước chỉ là thêm công đoạn pha sơn bột với nước, thi công được ngay khi tường còn ẩm và không phải sơn lót. Mọi công đoạn khác như thi công sơn nước thông thường. 1/ Chuẩn bị tường: a. Tường mới : Làm sạch bề mặt tường, không để dính hạt cát, bụi bẩn, dầu mỡ (dùng đá mài, giấy ráp chà sạch). b. Tường cũ bị thấm, mốc, bong tróc: Làm sạch bề mặt sơn, bột bả (nếu có) Cảnh báo : Nếu không làm sạch thì lớp nền cũ tiếp tục bong tróc dẫn đến sơn hoàn thiện không bền.
2Hướng dẫn sử dụng 3
Thi công sơn NextBuild chỉ khác biệt duy nhất với Sơn nước chỉ là thêm công đoạn pha sơn bột với nước, thi công được ngay khi tường còn ẩm và không phải sơn lót. Mọi công đoạn khác như thi công sơn nước thông thường. 1/ Chuẩn bị tường: a. Tường mới : Làm sạch bề mặt tường, không để dính hạt cát, bụi bẩn, dầu mỡ (dùng đá mài, giấy ráp chà sạch). b. Tường cũ bị thấm, mốc, bong tróc: Làm sạch bề mặt sơn, bột bả (nếu có) Cảnh báo : Nếu không làm sạch thì lớp nền cũ tiếp tục bong tróc dẫn đến sơn hoàn thiện không bền.
3Hướng dẫn sử dụng 2
Thi công sơn NextBuild chỉ khác biệt duy nhất với Sơn nước chỉ là thêm công đoạn pha sơn bột với nước, thi công được ngay khi tường còn ẩm và không phải sơn lót. Mọi công đoạn khác như thi công sơn nước thông thường. 1/ Chuẩn bị tường: a. Tường mới : Làm sạch bề mặt tường, không để dính hạt cát, bụi bẩn, dầu mỡ (dùng đá mài, giấy ráp chà sạch). b. Tường cũ bị thấm, mốc, bong tróc: Làm sạch bề mặt sơn, bột bả (nếu có) Cảnh báo : Nếu không làm sạch thì lớp nền cũ tiếp tục bong tróc dẫn đến sơn hoàn thiện không bền.
4Hướng dẫn sử dụng 4
Thi công sơn NextBuild chỉ khác biệt duy nhất với Sơn nước chỉ là thêm công đoạn pha sơn bột với nước, thi công được ngay khi tường còn ẩm và không phải sơn lót. Mọi công đoạn khác như thi công sơn nước thông thường. 1/ Chuẩn bị tường: a. Tường mới : Làm sạch bề mặt tường, không để dính hạt cát, bụi bẩn, dầu mỡ (dùng đá mài, giấy ráp chà sạch). b. Tường cũ bị thấm, mốc, bong tróc: Làm sạch bề mặt sơn, bột bả (nếu có) Cảnh báo : Nếu không làm sạch thì lớp nền cũ tiếp tục bong tróc dẫn đến sơn hoàn thiện không bền.
5Hướng dẫn sử dụng 5
Thi công sơn NextBuild chỉ khác biệt duy nhất với Sơn nước chỉ là thêm công đoạn pha sơn bột với nước, thi công được ngay khi tường còn ẩm và không phải sơn lót. Mọi công đoạn khác như thi công sơn nước thông thường. 1/ Chuẩn bị tường: a. Tường mới : Làm sạch bề mặt tường, không để dính hạt cát, bụi bẩn, dầu mỡ (dùng đá mài, giấy ráp chà sạch). b. Tường cũ bị thấm, mốc, bong tróc: Làm sạch bề mặt sơn, bột bả (nếu có) Cảnh báo : Nếu không làm sạch thì lớp nền cũ tiếp tục bong tróc dẫn đến sơn hoàn thiện không bền.


Hướng dẫn sơn Vision Ngoại Thất

1Hướng dẫn sử dụng 1
Cụ thể như sau: Bước 1: Vệ sinh bề mặt tườnghướng dẫn sơn nhà + Cạo bỏ sạch lớp sơn cũ. + Vệ sinh kỹ bằng giấy ráp hoặc đá mài. + Xử lý bề mặt tạo độ mịn cho tường. + Luôn đeo khẩu trang (từ 1 đến 2 chiếc) để chống bụi + Chắp vá những khe hở, chỗ tường nứt (nếu có) + Quá trình này ảnh hướng khá nhiều đến chất lượng lớp sơn. Bề mặt được xử lý càng tốt bao nhiêu thì lớp sơn càng bền,đẹp bấy nhiệu. Bước 2: Tiến hành lăn sơn lăn sơn nhà + Sử dụng con lăn (ruler) hoặc chổi quét để lăn sơn. + Có thể tạo thêm cán cho con lăn dùng để sơn các vị trí cao. + Đối với tường thẳng, đẩy con lăn nhẹ nhàng từ thấp lên cao. + Lượt đi lượt lại nhiều lần, đường đi của con lăn các lớp xem phủ lên nhau. + Lăn nhẹ nhàng để tránh bị “giọt sơn” đọng lại trên tường (rất xấu) + Lăn sơn lót: từ 1-2 lớp để tạo độ kết dính cũng như bền màu. + Lăn sơn màu: từ 1-2 lớp + Khoảng cách giữa các lớp sơn 30 phút đến 2-3 h là oke.
2Hướng dẫn sử dụng 2
Cụ thể như sau: Bước 1: Vệ sinh bề mặt tườnghướng dẫn sơn nhà + Cạo bỏ sạch lớp sơn cũ. + Vệ sinh kỹ bằng giấy ráp hoặc đá mài. + Xử lý bề mặt tạo độ mịn cho tường. + Luôn đeo khẩu trang (từ 1 đến 2 chiếc) để chống bụi + Chắp vá những khe hở, chỗ tường nứt (nếu có) + Quá trình này ảnh hướng khá nhiều đến chất lượng lớp sơn. Bề mặt được xử lý càng tốt bao nhiêu thì lớp sơn càng bền,đẹp bấy nhiệu. Bước 2: Tiến hành lăn sơn lăn sơn nhà + Sử dụng con lăn (ruler) hoặc chổi quét để lăn sơn. + Có thể tạo thêm cán cho con lăn dùng để sơn các vị trí cao. + Đối với tường thẳng, đẩy con lăn nhẹ nhàng từ thấp lên cao. + Lượt đi lượt lại nhiều lần, đường đi của con lăn các lớp xem phủ lên nhau. + Lăn nhẹ nhàng để tránh bị “giọt sơn” đọng lại trên tường (rất xấu) + Lăn sơn lót: từ 1-2 lớp để tạo độ kết dính cũng như bền màu. + Lăn sơn màu: từ 1-2 lớp + Khoảng cách giữa các lớp sơn 30 phút đến 2-3 h là oke.
3Hướng dẫn sử dụng 3
Cụ thể như sau: Bước 1: Vệ sinh bề mặt tườnghướng dẫn sơn nhà + Cạo bỏ sạch lớp sơn cũ. + Vệ sinh kỹ bằng giấy ráp hoặc đá mài. + Xử lý bề mặt tạo độ mịn cho tường. + Luôn đeo khẩu trang (từ 1 đến 2 chiếc) để chống bụi + Chắp vá những khe hở, chỗ tường nứt (nếu có) + Quá trình này ảnh hướng khá nhiều đến chất lượng lớp sơn. Bề mặt được xử lý càng tốt bao nhiêu thì lớp sơn càng bền,đẹp bấy nhiệu. Bước 2: Tiến hành lăn sơn lăn sơn nhà + Sử dụng con lăn (ruler) hoặc chổi quét để lăn sơn. + Có thể tạo thêm cán cho con lăn dùng để sơn các vị trí cao. + Đối với tường thẳng, đẩy con lăn nhẹ nhàng từ thấp lên cao. + Lượt đi lượt lại nhiều lần, đường đi của con lăn các lớp xem phủ lên nhau. + Lăn nhẹ nhàng để tránh bị “giọt sơn” đọng lại trên tường (rất xấu) + Lăn sơn lót: từ 1-2 lớp để tạo độ kết dính cũng như bền màu. + Lăn sơn màu: từ 1-2 lớp + Khoảng cách giữa các lớp sơn 30 phút đến 2-3 h là oke.
4Hướng dẫn sử dụng 4
Cụ thể như sau: Bước 1: Vệ sinh bề mặt tườnghướng dẫn sơn nhà + Cạo bỏ sạch lớp sơn cũ. + Vệ sinh kỹ bằng giấy ráp hoặc đá mài. + Xử lý bề mặt tạo độ mịn cho tường. + Luôn đeo khẩu trang (từ 1 đến 2 chiếc) để chống bụi + Chắp vá những khe hở, chỗ tường nứt (nếu có) + Quá trình này ảnh hướng khá nhiều đến chất lượng lớp sơn. Bề mặt được xử lý càng tốt bao nhiêu thì lớp sơn càng bền,đẹp bấy nhiệu. Bước 2: Tiến hành lăn sơn lăn sơn nhà + Sử dụng con lăn (ruler) hoặc chổi quét để lăn sơn. + Có thể tạo thêm cán cho con lăn dùng để sơn các vị trí cao. + Đối với tường thẳng, đẩy con lăn nhẹ nhàng từ thấp lên cao. + Lượt đi lượt lại nhiều lần, đường đi của con lăn các lớp xem phủ lên nhau. + Lăn nhẹ nhàng để tránh bị “giọt sơn” đọng lại trên tường (rất xấu) + Lăn sơn lót: từ 1-2 lớp để tạo độ kết dính cũng như bền màu. + Lăn sơn màu: từ 1-2 lớp + Khoảng cách giữa các lớp sơn 30 phút đến 2-3 h là oke.


Sử dụng Sơn Vision Ngoại thất

1Hướng dẫn sủ dụng 1
Phasellus lorem lectus, volutpat id, ornare euismod. Donec ullamcorper, enim metus in ligula felis, consequat sapien leo eu sem ac posuere lobortis, nibh consectetuer massa. Phasellus a wisi. Nulla nec tellus. Cum sociis natoque penatibus et cursus a, volutpat quam felis neque, fringilla ut, tincidunt rutrum vel, ipsum. Lorem ipsum dolor tincidunt sit amet nibh. Curabitur vel risus. Morbi ultrices posuere orci consequat mollis tempor venenatis blandit iaculis, dui non erat libero, fermentum gravida massa ac felis enim, id eros orci.
2Hướng dẫn sủ dụng 2
Lorem ipsum dolor sit amet purus laoreet urna. Nulla gravida non, sagittis ipsum primis in augue. Donec consectetuer adipiscing dui tincidunt et, imperdiet sed, venenatis nulla. Nunc ipsum primis in orci mauris nec magna. Nullam at urna ligula nunc, ac ante et turpis egestas. Proin consectetuer nisl. Ut lobortis sem. Aenean ipsum primis in faucibus vestibulum. Donec mauris consequat ac, eros. Mauris nec eros. Maecenas wisi. Donec elementum velit.
3Hướng dẫn sủ dụng 2
Suspendisse at fermentum erat. Aenean ac lacinia varius commodo est. Vivamus sem quam, lobortis elit. Nam pellentesque ligula. Aliquam malesuada tincidunt, diam lectus, eu mi. Suspendisse egestas quis, libero. Duis blandit a, dolor. Maecenas mi odio, sagittis mi. Sed faucibus, dolor eu libero. Vivamus tincidunt hendrerit wisi. Aenean augue eu lobortis.

Chat Trực Tuyến